La Generalitat acredita el primer grup de recerca de l’Institut Català de la Salut a l Catalunya Central

• El grup treballa per a la promoció de la salut en l’àmbit rural El grup Promoció…