El canvi de lluminàries per Leds suposa aquest any un estalvi de 70.000 euros per l’Ajuntament de Berga

El 2018, la despesa en enllumenat públic a Berga suposarà una diferència econòmica a la baixa d’un…