Guardiola ja disposa d’una sala permanent d’exposicions com a seu de la Fundació Esteve Amills

Aquest dissabte 29 d’abril a les 5 de la tarda i a l’antiga Estació de Guardiola de…