Berga licita novament els serveis tècnics, auxiliars i d’atenció al públic del Teatre Municipal després que la primera convocatòria quedés deserta

L’Ajuntament de Berga ha tornat a iniciar el procediment per portar a terme l’adjudicació del contracte administratiu…