Guardiola de Berguedà actualitza la cartografia urbana

La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica urbana escala 1:1000 de Guardiola de Berguedà, un…