Coneguem els nostres pagesos. Visitem-los!

Veure com i on es produeixen els aliments que ens arriben a taula, saber com treballen els…